İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşBirliği Toplantısı

HBO alanında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, etkinlikleri birlikte planlamak ve uygulamaya koymak, hizmet tekrarı ve kaynak israfını önlemek, verimliliği artırmak amacıyla 05/10/2016 tarihinde toplantı yapılmıştır.

 05/10/2016 tarihinde İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşBirliği  Toplantısı