İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşBirliği Toplantısı

HBO alanında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, etkinlikleri birlikte planlamak ve uygulamaya koymak, hizmet tekrarı ve kaynak israfını önlemek, verimliliği artırmak amacıyla 30/09/2015 tarihinde toplantı yapılmıştır.

 30/09/2015  tarihinde İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşBirliği  Toplantısı