AYDIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İL HAYAT BOYU ÖĞRENME, HALK EĞİTİMİ PLANLAMA VE İŞ BİRLİĞİ KOMİSYONU TOPLANTISI.

AYDIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İL HAYAT BOYU ÖĞRENME, HALK EĞİTİMİ PLANLAMA VE İŞ BİRLİĞİ KOMİSYONU TOPLANTISI.

  AYDIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İL HAYAT BOYU ÖĞRENME, HALK EĞİTİMİ PLANLAMA VE İŞ BİRLİĞİ KOMİSYONU TOPLANTISI.      

T O P L A N T I      T U T A N A Ğ I

K O N U                                             :İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İş Birliği Komisyonu Toplantısı.        

G Ü N V E  S A A T                                    :26 EYLÜL 2016     günü     Saat:14.00’te

 

Y E R                                                :Efeler Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi                             Müdürlüğü  Toplantı Salonu

TOPLANTIYA KATILANLAR      :Vali Yardımcısı Abdullah ASLAN Başkanlığında İl Hayat  Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İş Birliği Komisyonu Üyeleri.

GÜNDEM                 :

  1. Açılış ve Yoklama.
  2. “İlçe Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu” toplantılarındaki Karar Özetlerinin okunması, varsa uygulamalardaki aksaklık ve eksikliklerin giderilmesi.

3.      İlimiz Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri tarafından 01 Eylül 2015-01 Eylül 2016 tarihleri arasında açılan tüm kursların tanıtılması.

4.      İlimiz Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri tarafından 01 Eylül 2016-25 Şubat 2017 tarihleri arasında açılan tüm kursların tanıtılması.

5.      “Okullar Hayat Olsun” kapsamında açılan kurs sayılarının tanıtılması.

  1. Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumu işbirliğinde yapılan meslek kazandırma kurslarının tanıtılması, değerlendirilmesi ve etkin bir şekilde uygulanabilmesi için yapılabilecek çalışmaların görüşülmesi.

7.      Kamu Kurum Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları ile her alanda işbirliği protokolleri hazırlanarak ihtiyaç duyulan her türlü eğitimin verilmesinin görüşülmesi.

8.      Dilek ve Temenniler.

9.      Kapanış.

  GÖRÜŞMELER            :

1-            İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Hakan DURUM, İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İş Birliği Komisyonu üyelerine hoş geldiniz diyerek toplantının mahiyetini açıkladı. Açılış konuşmasını yapmak ve değerlendirmek üzere sözü Komisyon Başkanı Vali Yardımcısı Abdullah ASLAN’a verdi.

Vali Yardımcısı Abdullah ASLAN; İlk defa böyle bir toplantıya katıldığını söyledi. Aydın’da eğitimin üst düzeyde olduğunu bildiğini, bunu hep birlikte daha da ileriye götürmek üzere çalışmamız gerektiğini, değişen dünya şartları içerisinde öğrencilerimizi, insanlarımızı hangi alanda daha iyi nasıl eğitip geliştirebiliriz, bunun çabası ve gayreti içerisinde olmalıyız. Halk Eğitimi Merkezlerinde gerek örgün eğitim içerisindeki gerekse örgün eğitim dışındaki vatandaşlarımıza yönelik olarak yaygın eğitim faaliyetlerimizi tüm kurum, kuruluşlarla birlikte işbirliği içerisinde daha kaliteli hale getirmeliyiz. Bu konuda herkesin katkısını bekliyoruz diyerek komisyon üyelerine katılımlarından ve yapacakları katkılardan dolayı teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin TRÖRE; komisyon üyelerine katılmalarından dolayı teşekkür ederek konuşmasına başladı. Hayat Boyu Öğrenme anlayışının yeni bir kavram olduğu, bu anlayışla öğrenmeyi her yaştan insanımız için daha ileri noktalara götürmeye çalışıyoruz. Tüm Halk Eğitimi Merkezlerimizde bu amaçla her türlü kursların açıldığını, kursların mesai saatleri gözetilmeksizin düzenlendiğini, daha çok kursun ve faaliyetin yapılması gerektiğini ifade etti.

2-            İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Hakan DURUM; Yaygın eğitim insanın doğum öncesinde başladığını, ölümüne kadar devam ettiğini, ayrım yapmaksızın her yaştan insanın eğitimine önem verdiklerini söyledi. Kursların genel, mesleki ve teknik kurslar ve okuma-yazma kursları şeklinde açıldığını, ayrıca sosyal faaliyetler, geziler şeklinde uygulamaların da olduğunu söyledi. Kursların sadece Halk Eğitimi Merkezleri ve Mesleki Eğitim Merkezleri tarafından açılabileceği gibi diğer kurumlar, belediyeler, sivil toplum kuruluşları işbirliğinde de açılabileceğini istediklerini söyledi. Bunun dışında Belediyeler, kurum, kuruluşlar tarafından Milli Eğitim Müdürlüğünün izni, gözetimi ve denetimi altında ücretsiz kurslar açılabileceğini, bunun dışında kursların açılamayacağını, açılsa da 2007/17 No’lu Başbakanlık Genelgesi gereği sertifikaların geçersiz olduğunu söyledi. Kursların haftanın 7 günü, yarı yıl ve yaz tatilleri dahil 07.00 ile 24.00 saatlerinde en az 12 kursiyerin başvurusu ile açıldığını, okuma-yazma, korunmaya muhtaç çocuklar, engelliler, cezaevinde bulunanlar için bu sayının aranmadığını söyledi.

3-        İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Hakan DURUM; “İlçe Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu” toplantılarındaki Karar Özetlerinin okunarak, toplantılarda alınan kararları okudu. Çalışmaların alınan kararlar doğrultusunda aksamadan yürütüldüğünü söyledi.

4-         01 Eylül 2015 – 01 Eylül 2016 ve 01 Eylül 2016-25 Şubat 2017 tarihleri arasında ilimizde açılan tüm kurslar ve faaliyetler hakkında istatistiki bilgiler verdi. Nüfusa göre, yıllara göre oranlar gösterildi.

5-         İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Hakan DURUM; “Okullar Hayat Olsun” kampanyası çalışmaları hakkında bilgi verdi. İlimizde açılan kurslar hakkında bilgiler verdi. Halk Eğitimi Merkezlerimizde açılan okuma-yazma kursları hakkında bilgiler verdi.

6-         Milli Eğitim Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen meslek kazandırma kursları hakkında bilgi verildi. Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğü ile işbirliğimizi artırmalı, yeni projeler hayata geçirmeli ve kurslar açmalıyız dedi. Türkiye İş Kurumu İl Müdürü; işleyişte bazı sorunlar yaşadıklarını söyledi. Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Hakan DURUM; bu sorunların çözüleceğini söyledi.

7-         Yaygın eğitim faaliyetlerinin daha etkin ve verimli hale getirilmesi için kamu/özel kurum/kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği protokolleri yapmalı, kurs sayısı, kursiyer sayısı, kurs çeşitliliği ve niteliğini artırmalıyız.

8-         İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Hakan DURUM; 2015- 2016 eğitim-öğretim yılının geçmiş yıllara göre daha başarılı geçtiği, ancak bu yıl yakalanan başarının daha da yukarıya çıkarılması için çalışacaklarını bunu tek başımıza başarmalarının zor olacağını onun için herkesin desteğini beklediklerini bir kez daha tekrar etti.

Toplumun bağımlılıklarla mücadele sürecindeki bilinç düzeylerinin artırılması yoluyla ülkemizde yaşayan çocuk, genç ve yetişkinlerin daha güvenli ve mutlu bir hayat sürmelerine katkıda bulunmak amacıyla geliştirilen “Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Projesi”  03 Ocak 2014 tarihinde Sayın Bakanımız tarafından imzalanan Protokolle Millî Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında başlatılmıştır. ilimizde bu kapsamdaki çalışmalar Mayıs 2015 tarihinde başlatılmış ve geçtiğimiz dönemde önemli mesafe katedilmişti. İlimizde projenin kapsamlı bir şekilde uygulanarak hayata geçirilmesi ve hedeflenen başarıyla ulaşılması için yapılan planlama doğrultusunda 2016-2017 eğitim-öğretim yılında da faaliyetlerimize yoğun bir tempoda devam ederek Bakanlığımızın öngördüğü yüksek katılım sağlanmaya çalışılacaktır.

9-         Vali Yardımcısı Abdullah ASLAN; verdiği bilgilerden dolayı Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Hakan DURUM ’a teşekkür etti.

            Milli Eğitim Müdürü Pervin TÖRE; kurslarda öncelikle, Halk Eğitimi Merkezlerindeki öğretmenlerden, usta öğreticilerden, diğer okullarımızdaki öğretmenlerden, üniversite öğretim görevlilerinden, diğer kurumlardaki alan uzmanlarından yararlandıklarını, bazı eğitimcilerinde gönüllü çalıştıklarını söyleyerek, katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

 

TOPLANTI  SONUCUNDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR;

1-“İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Planlama ve İşbirliği Komisyonu” toplantısında alınan kararlar doğrultusunda çalışmalara devam edilmesi,

2-Halk Eğitimi Merkezlerinde talep olması, ihtiyaç duyulması ve imkânlar ölçüsünde her türlü genel kurslar ile Mesleki ve Teknik kursların açılmasına devam edilmesi,

3-“Okullar Hayat Olsun” Kampanyası ile ilgili olarak tüm kamu-kurum ve kuruluşlarından, sivil toplum kuruluşlarından destek istenerek hassasiyetle üzerlerine düşen görevleri yerine getirmelerini, yardımcı olmalarını, özel önem vermelerini, yardımcı olmaları,

4-I. Kademe Okuma-Yazma kursunu bitirenlerin II. Kademe Okuma-Yazma Kursuna, II. Kademe Okuma-Yazma Kursunu bitirenlerin Açık İlköğretim Okuluna yönlendirilmesi,

5-Kursların sayı, çeşit ve nitelik yönünden geliştirilerek, özellikle istihdama yönelik kursların açılması,

6-Engelli vatandaşlarımıza yönelik genel kurslar ile özellikle istihdam oluşturmaya yönelik Meslekî ve Teknik kursların açılması,

7-Risk altındaki gençlere yönelik olarak genel kurslar ile özellikle istihdam oluşturmaya yönelik Mesleki ve Teknik kursların açılması,

8-Türkiye İş Kurumu Aydın İl Müdürlüğü ile işsiz vatandaşlarımıza yönelik olarak meslek edindirmeye yönelik kursların açılması,

9-Gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması ve her türlü spor faaliyetlerine yönlendirilmesi için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile koordineli olarak kursların açılması,

10-Vatandaşlarımıza yönelik olarak sosyal ve kültürel faaliyetler kapsamında konferans, panel, sempozyum, tiyatro, halk oyunları gösterisi, konser vb. faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,

11-Hayat Boyu Eğitim anlayışı içerisinde Yaygın Eğitim faaliyetlerinin toplumun tüm kesimlerine, hayatın her safhasına yerleştirilebilmesi için tüm kamu-özel kurum ve kuruluşlar ile meslek odaları, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile var olan işbirliğinin arttırılması,

12-““Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Projesi”  kapsamında eğitimlerin devam ederek çalışmaların 15 Mayıs 2017 tarihine kadar bitirilmesi,

13-İlimizde, unutulmuş, unutulmaya yüz tutmuş ve yaşatılmaya çalışılan el sanatlarının araştırılarak yaşatılmasına yönelik çalışmalar yapılması kararlaştırılmıştır.

10-       Vali Yardımcısı Abdullah ASLAN; katılımlarından ve katkılarından dolayı herkese teşekkür ederek, toplantıyı saat 15.30’da bitirdi.