İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşBirliği Toplantısı

HBO alanında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, etkinlikleri birlikte planlamak ve uygulamaya koymak, hizmet tekrarı ve kaynak israfını önlemek, verimliliği artırmak amacıyla 19/10/2017 tarihinde toplantı yapılmıştır.

19/10/2017 TARİHİNDE YAPILAN İL HAYAT BOYU ÖĞRENME, HALK EĞİTİMİ PLANLAMA VE İŞ BİRLİĞİ TOPLANTISI /upload/files/TMEK%282%29.docx